Bảng Giá Lạc Hồng Viên

Dưới đây là bảng giá các đồi thuộc Công Viên Nghĩa Trang Lac Hồng Viên. Bảng giá được cập nhật ngày 1/9/2017.
Lưu ý:
– Dưới đây là bảng giá niêm yết của công ty. Tùy từng trường hợp sẽ có ưu đãi về giá. Liên hệ 0904779633
– Thanh Toán: 100% tại thời điểm ký hợp đồng, giá trên chưa bao gồm xây dựng và dịch vụ chăm sóc. Đồi Thổ thanh toán 70%
– Lô VIP giáp vườn cảnh quan , cầu thang, đường lớn sẽ tăng từ 1.000.000 đến 2.000.000 /1m2
– Bảng giá được áp dụng đến ngày 1/12/2017

 

1: Bảng Giá đồi Kim Quy:

STT ĐỒI KIM QUY
KHU GIÁ BÌNH QUÂN/1M2
1 K1 (150m2 đến 2000m2) TỪ 14.000.000 ĐẾN 15.000.000
2 K2 ( 33m2 đến 100m2) TỪ 12.000.000 ĐẾN 13.000.000
3 K3 (50m2 đến 200m2) TỪ 10.000.000 ĐẾN 12.000.000
4 K4 ( 100m2 đến 2000m2) TỪ 12.000.000 ĐẾN 13.000.000

 

2: Bảng giá đồi Kim:

STT ĐỒI KIM
KHU GIÁ BÌNH QUÂN/1M2
1 D8 (9m2, 30m2) TỪ 9.000.000 ĐẾN 10.000.000
2 D4-1 (100m2) ĐÃ HẾT
3 D4-2 (75m2) TỪ 8.500.000 ĐẾN 9.500.000
4 D4-3 (52m2) TỪ 9.000.000 ĐẾN 10.000.000
5 D5 (155m2) TỪ 8.000.000 ĐẾN 9.000.000
6 D6-3-4-5 (15m2, 24m2, 30m2) ĐÃ HẾT
7 D6-2B (6,75m2) TỪ 10.500.000 ĐẾN 12.600.000
8 D6-2A (25m2) TỪ 8.000.000 ĐẾN 9.000.000

 

3: Bảng giá đồi Mộc:

STT ĐỒI MỘC
KHU GIÁ BÌNH QUÂN/1M2
1 E2-1 (70m2) TỪ 8.500.000 ĐẾN 9.500.000
2 E2-2-3-4 (22.5m2, 45m2, 105m2) TỪ 8.000.000 ĐẾN 9.000.000
3 E4-1 (50m2) TỪ 8.500.000 ĐẾN 9.500.000
4 E5-1 (20m2, 50m2) TỪ 10.000.000 ĐẾN 11.000.000
5 E3-1 (20m2) TỪ 7.500.000 ĐẾN 8.500.000
6 E1-4 (16m2) TỪ 9.000.000 ĐẾN 10.000.000
7 E1-3 (35m2) TỪ 10.000.000 ĐẾN 11.000.000

 

4: Bảng giá đồi Thổ:

STT ĐỒI THỔ
KHU GIÁ BÌNH QUÂN/1M2
1 T1-1 (Khoảng 150m2) 12.000.000
2 T1-2 (115m2 đến 150m2) 12.000.000
3 T1-3 12.000.000
4 T1-4 12.000.000
5 T1-5 13.000.000
6 Khu Sườn đồi (24m2, 54m2, 75m2, 162m2) 8.500.000

 

5: Bảng giá đồi Hỏa:

STT ĐỒI HỎA
KHU GIÁ BÌNH QUÂN/1M2
1 H1 (Mộ đơn) 15.000.000/1 NGÔI
2 H2 (12m2) TỪ 7.500.000 ĐẾN 8.500.000
3 H3 (28m2) TỪ 8.000.000 ĐẾN 9.000.000
4 H4 (30,25m2, 55m2) TỪ 7.500.000 ĐẾN 8.500.000
5 H5-1-2-3 (48m2, 100m2) TỪ 8.500.000 ĐẾN 9.500.000